Privacy

 
 

privacyVERKLARING

hoe ik omga met jouw gegevens

In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en – bescherming. Bedrijven moeten ook aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan.

Op deze pagina geef ik aan hoe ik hiermee om ga. Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie.


MIJN PRIVACY VERKLARING

IDENTITEIT

Mijn identiteit is Barbara Sanders - Ik ben ontwerper en oprichter van design studio ZIEZOH. Ik sta als eenmanszaak ingeschreven in het KvK onder nummer 02056686.


ZORGVULDIG OMGAAN MET UW GEGEVENS

Ik ga zo zorgvuldig mogelijk met jouw gegevens om. Ook de gegevens van jouw relaties behandel ik met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.


INVENTARIS

De volgende gegevens sla ik op: voor- en achternaam; bedrijfsnaam; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummers (mobiel en vast), email adres(sen); websites; data laatste contact, onze email wisseling, jouw bankgegevens en indien van toepassing jouw BTW-nummer en KvK nummer.
Ook jouw sociale media accounts en pagina’s kunnen opgeslagen worden. Daarnaast bewaar ik ingevulde briefings-formulieren.


GRONDSLAGEN EN DOELSTELLINGEN

De grondslagen waarop ik jouw gegevens op sla zijn die van ‘uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Jouw gegevens worden op geslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van jouw opdrachten, en het laten zien van mijn werk.


GEVOELIGE INFORMATIE

Ik sla geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van mijn bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen in niet in mijn gegevens voor. Voorafgaand aan het publiceren van jouw beeltenis wordt hiervoor toestemming gevraagd door middel van een modelvrijgave formulier.


VERTROUWELIJK

Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld, tenzij je hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


OPSLAG, BESCHERMING

Jouw gegevens kunnen worden opgeslagen in mijn financiële administratie; in mijn email programma, mijn kalender en in mijn CRM programma. Deze programma's zijn beschermd met een gebruikers-naam/wachtwoord en mijn netwerk wordt beschermd door een firewall. Mijn website slaat alle gegevens op die je achterlaat op mijn contact formulier. Mijn website is beveiligd tegen inbreuk en hacking. Mijn telefoon synchroniseert met deze gegevens. Ook deze is beschermd met een code.
Het beeldmateriaal van mijn opdrachtgevers wordt opgeslagen op opslagmedia in mijn studio en daar beveiligd bewaard. Tevens wordt er een back-up gemaakt bij Amazon Cloud Storage. Onderaan deze pagina staan links naar de Verwerkersovereenkomsten met de partijen wiens diensten ik gebruik.


HOE LANG WordeN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD

Ik bewaar de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik jouw gegevens verzamel. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met jou tot stand is gekomen. Indien ik een zakelijke overeenkomst met jou heb dan bewaar ik deze gegevens tot de overeenkomst wordt geannuleerd.


AANSPRAKELIJKHEID

Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die jij ondervindt door gebruik van jouw gegevens dat zonder mijn toestemming plaatsvind.


TOESTEMMING

Iedereen die mijn contactformulier(-en) gebruikt, en/of een opdracht verleent, geeft aan dat ik zijn of haar gegevens mag opslaan op de manier hierboven genoemd, en voor de doelstellingen hierboven aangegeven.


GOOGLE ANALYTICS

Via deze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de Analytics-dienst.
Ik gebruik deze dienst om bij te houden hoe bezoekers mijn website gebruiken.

 1. er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 2. het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd waardoor IP adressen anoniem zijn;
 3. 'gegevens delen' is uitgezet;
 4. ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google
  Analytics-cookies.

INZAGE

Jij hebt ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die ik van jou heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ontwerp@ziezoh.nl.
Binnen vier weken ontvang je een reactie.


KLACHTEN

Mocht je problemen hebben met de gegevens die ik van jou heb opgeslagen, dan kun je contact met mij opnemen om deze aan te passen en eventueel een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


VERWERKINGSOVEREENKOMSTEN

 1. Voor mijn financiële administratie gebruik ik Jorrt. Hier een link naar hun Privacy Policy.
 2. Voor mijn CRM en workflows maak ik gebruik van Dubsado. Hier een link naar hun Privacy Policy.
 3. Vragenlijsten maak ik in TypeForm. Hier een link naar hun Privacy Policy.
 4. Afspraken worden gemaakt door middel van Acuity Scheduling. Hier een link naar hun GDPR Compliance die ik ondertekend heb.
 5. Mijn agenda en e-mail wordt geleverd door Google Apps for Business. Hier een link naar hun GDPR Compliance.
 6. Voor de chatfunctie op mijn website maak ik gebruik van Drift. Hier een link naar hun Privacy Policy.
 7. Indien er wordt gekozen om te betalen via PayPal, dan worden jouw gegevens bij PayPal opgeslagen. Hier een link naar hun Privacy Policy.
 8. Mijn website maakt gebruik van Squarespace. Hier een link naar hun GDPR informatie.
 9. De hosting van deze website is uitbesteed aan Vevida. Hier een link naar hun Verwerkingsovereenkomst.
 10. Mijn accountant werkt met Exact Online. Hier een link naar hun GDPR informatie.
 11. Ik ontvang notificaties in Slack. Hier een link naar hun GDPR informatie.
 12. Foto's worden opslagen in een back-up bij Amazon. Hier een link naar hun GDPR informatie.

WIJZIGING PRIVACY BELEID

Heb je vragen of opmerkingen over het Privacy Beleid van ZIEZOH, dan kunt u deze per email aan mijn richten. Ik heb het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring.
Ik adviseer je regelmatig te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd in mijn Privacy Verklaring.